logo

  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

Forma opodatkowania możliwa dla:

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Uwagi ogólne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność. Są oni w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc, na jakie przychody mogą liczyć.

Jednak należy pamiętać, że w tej formie opodatkowania nie jest możliwe odliczenie poniesionych kosztów. Tak więc możliwe są przypadki, kiedy poniesiesz straty, wynikające z faktu poniesienia dużych wydatków finansowanych z osiągniętych przychodów (załóżmy, że osiągasz przychód 100, wydajesz 100, żyjesz z pensji współmałżonka albo oszczędności, bo rozwijasz firmę - pozostaje jeszcze do dopłacenia podatek zryczałtowany - w księgowości prowadzonej na zasadach ogólnych podatku nie zapłacisz - zakładając, że wszystkie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu). Ale będąc na ryczałcie nie musisz składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej - robisz to tylko raz w roku.

Przy rozpoczynaniu działalności musisz dokonać wyboru rodzaju opodatkowania. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składasz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonasz wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzisz działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożysz w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa powyżej (lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej), jesteś obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.
Można zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Rezygnacja polega na złożeniu nie później niż w terminie 20-go stycznia danego roku podatkowego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.

Przed zarejestrowaniem działalności przeanalizuj dokładnie konsekwencja bycia „ryczałtowcem". Mogą one być niekorzystne (przy małych marżach, przewidywanych dużych wydatkach, itp.).Jeżeli tak jest, powinieneś wybrać inną formę opodatkowania.

Zalety:

Nie ma comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego
Podatek płaci się od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych
Księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych

Wady:

Nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów
Ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych marż
W trakcie trwania roku podatkowego nie można się zrzec ryczałtu (ale jeśli wykona się czynność, która według ustawy nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany - traci się prawo do opodatkowania w tej formie)

Firma współpracuje z dyplomowanymi biegłymi jak i likwidatorami.

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-07-09
USD 3,9486 -0,45%
EUR 4,4738 -0,00%
CHF 4,2081 -0,09%
GBP 4,9914 +0,43%
Wspierane przez Money.pl

tel. kom.: 881-946-616
tel. fax.: 22 758-45-23

Formularz kontaktowy

© Copyright 2010-2014 Biuro Rachunkowe Mejsner. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies